Search
Thursday 18 October 2018
  • :
  • :

Category: Kajian Islam

Rasa Cinta, Takut dan Berharap kepada Allah Ta’ala

Termasuk di antara pokok akidah Islam yang paling agung adalah al-khauf (rasa takut) dan ar-raja’ (rasa penuh harap). Seorang mukmin, dia...

Islam Bukan Warisan

Bagaimana bisa Islam dianggap sebagai warisan manusia dan lingkungan? Apakah dengan sebab ini kita harus menyamakan diri dengan non muslim...